Bệ để lavabo FW05

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Liên Hệ
  • Trọng lượng: Khoảng xxkg / chiếc.
  • Kích thước gỗ: Ngan 800 x khoản +/-450mm sâu, dầy 55mm.
  • Tấm gỗ nguyên tự nhiên làm mặt để chậu rửa.
  • Cây gỗ: Tràm.
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của KanLy®.
  • Chất liệu thiết bị: EKE sắt rèn lửa mỹ thuật sơn màu giả cổ, 4 tắc kê 10mm bằng thép không gỉ